hierbenik2
Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 18-02-2020Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Het college van B en W presenteert samen met de waterschappen de strategie Klimaatadaptatie om de stad voor te bereiden op steeds meer periodes met extreem weer. Door de gevolgen van klimaatverandering goed in de gaten te houden en innovatieve maatregelen te nemen op gebied van de inrichting van de openbare ruimte, het tegengaan van verstening en het invoeren van een verplichte hoeveelheid waterberging bij nieuwbouw, wil het stadsbestuur zorgen voor een leefbare stad, ook bij extreem weer.

Er zijn de afgelopen jaren in Amsterdam veel voorbeelden geweest van wateroverlast door hevige regenbuien, maar er is ook een toename te zien van hittegolven en periodes van droogte. Extremer weer is een van de gevolgen van klimaatverandering. De gemeente en waterschappen hebben in kaart gebracht welke risico's er zijn op de verschillende vormen van extreem weer en welke impact dat heeft op het dagelijks leven van de Amsterdammers.

Wethouder Ivens (Openbare Ruimte en Groen): 'Klimaatverandering is niet meer te ontkennen. De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met een extreem droge zomer, een extreem hete zomer en nu een buitengewoon milde winter. Daarnaast schrikt onze stad steeds vaker op van zware stormen, maar vooral ook extreme regenbuien. We moeten onze uiterste best doen om klimaatverandering te bestrijden, maar daarnaast ook in actie komen om de stad klaar te maken voor de veranderingen die nu al gaande zijn.'

Stresstesten
De gemeente en de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht, HHNK en Rijnland hebben door stresstesten uit te voeren op vier gebieden de impact op de stad in kaart gebracht: hitte, droogte, extreme regenval en overstroming door hoge waterstand in rivieren of de zee. Steden als Amsterdam scoren enorm hoog in onderzoeken naar hittestress: steen houdt warmte vast, waardoor het op warme dagen het in grote steden wel 5 graden warmer is dan buiten de stad. Dit zorgt voor gezondheidsrisico's en kans op schade aan infrastructuur. Maar ook droogte, wateroverlast en overstroming kunnen zorgen voor problemen. De droge zomer in 2018 zorgde voor 3,5 miljoen euro schade in de openbare ruimte en droogte kan ook zorgen voor problemen met funderingen door een lage grondwaterstand. Bij hoosbuien ontstaat juist waterschade doordat huizen en wegen onder water komen te staan en bij overstromingen zijn gebieden als Westpoort en de Watergraafsmeer kwetsbaar door hun lage ligging.

Strategie
Er wordt al hard gewerkt aan het beperken van risico's op wateroverlast met het project Rainproof, door bijvoorbeeld kwetsbare gebieden versneld opnieuw in te richten en acties als het onttegelen van tuinen. Amsterdam is bezig met innovatieve oplossingen zoals het aanleggen van slimme blauw-groene daken met een grote waterberging en het aanleggen van verkoelende waterberging onder kunstgrassportvelden. Ook stelt de gemeente voor om een Hemelwaterverordening in te voeren waarin wordt geregeld dat nieuwbouw altijd zo moet worden ingericht dat er rekening wordt gehouden met opvang van 60 mm regenwater. Het afvangen van water bij extreme regenbuien en dit water benutten bij droogte, is van groot belang.

Maar er is meer nodig. Amsterdam moet zich op grote schaal aanpassen aan het veranderende klimaat en bij alle projecten in de stad moet klimaatadaptatie een plek krijgen. De strategie wordt daarom de komende tijd uitgewerkt in concrete stappen. Hiervoor zoekt Amsterdam de samenwerking met kennisinstellingen, waterschappen, projectontwikkelaars, ondernemers en zeker ook Amsterdammers. In oktober zal Amsterdam een week in het teken staan van klimaatadaptatie vanwege de Climate Adaptation Summit die in Amsterdam wordt georganiseerd.


Deel dit artikel:                   

Grootste laadonderzoek onder Nederlandse elektrische automobilisten gepubliceerd
Nieuwsbericht
Overname Infrasite
Nieuwsbericht
Equigy-platform biedt Europese consumenten toegang tot de duurzame energiemarkt van morgen
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen verplicht gebruik schonere brandstof luchtvaart
Nieuwsbericht
Van gas- naar energie-infrastructuur in een veranderende markt
Nieuwsbericht
Kick-off walstroomproject Landtong Rozenburg voor grootste kraanschepen ter wereld
Nieuwsbericht
Amsterdam: genoeg zon- en windstroom voor 80% van de huishoudens in 2030
Nieuwsbericht
Eurostat: Share of renewable energy in the EU up to 18.0%
Nieuwsbericht
Klant-en-klare schakelinstallatie in Vijfhuizen
Nieuwsbericht
Nieuwe informatieavonden Drentse zonneroute A37; januari 2020
Nieuwsbericht
Alliander: In 2020 882 miljoen euro investering in energienetten
Nieuwsbericht
Proef met weergave gemiddelde brandstofkosten van start
Nieuwsbericht
ABB selected by IONITY for second phase of European charging network expansion
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Vijftig nieuwe waterstofbussen in het openbaar vervoer
Nieuwsbericht
Verdubbeling investeringen in innovatie naar 4,9 miljard euro
Nieuwsbericht
Rijksbrede inkoop: duurzaam, sociaal en innovatief
Nieuwsbericht
Allego betreedt Scandinavische markt met High Power Charging-oplossingen tot 350 kW
Nieuwsbericht
Kabinet neemt extra maatregelen voor klimaatdoelen
Nieuwsbericht
Klimaat- en Energieverkenning 2019
Document
Siemens en VDL geven vorm aan toekomstige technologie voor elektrisch laden
Nieuwsbericht
Verkenning windenergie Westpoort en Roodehaan
Nieuwsbericht
KVGN wordt dé belangenbehartiger van de gaswaardeketen in Nederland
Nieuwsbericht


[Banners]