Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 20-02-2017


Klimaat vraagt om Deltaplan met concrete projecten
  • Een nieuwe, actiegerichte aanpak
  • Naar een andere aanpak voor een gezond klimaat
“Het klimaatvraagstuk vraagt om een andere, meer actiegerichte aanpak. Een aanpak die zorgt voor versnelling en die enthousiasme losmaakt, in plaats van weerstand oproept. Concrete projecten - net als bij de Deltawerken - zijn nodig om mensen te betrekken, de ‘nieuwe wereld’ tastbaar te maken en een gevoel van vooruitgang te creëren. Zo moeten 8.000 scholen duurzaam worden verbouwd en moeten er 100.000 klimaatneutrale woningen per jaar bijkomen. Een nieuw ‘energie-eiland’ voor de kust moet zorgen voor de distributie van duurzaam geproduceerde elektriciteit op de Noordzee naar 80 miljoen mensen in Europa. Agrarische bedrijven kunnen dankzij biomassa, wind- en zonne-energie energieproducenten worden. ”Dat staat in het 14 februari 2017 gepresenteerde rapport ‘Energie voor de toekomst: van nota’s naar uitvoering’ van MKB-Nederland, LTO Nederland en VNO-NCW. Het advies is onderdeel van de campagne NL Next Level dat zich richt op groene groei, nieuwe banen en een veilig Nederland. Het advies is tot stand gekomen na consultatie van tal van kleine en grote bedrijven en gesprekken met bijvoorbeeld milieuorganisaties.

25 concrete doorbraakprojecten
Volgens recent onderzoek ziet slechts 2% van de bevolking klimaatverandering als een serieus maatschappelijk probleem. Dit terwijl de komende dertig jaar het reductietempo moet verdrievoudigen voor een gezond klimaat en droge voeten. Daarom moeten burgers en (MKB) - bedrijven meer concrete vooruitgang ervaren en een perspectief worden geboden. Bijvoorbeeld door een lagere energierekening, een duurzame/moderne school, een eenvoudig energieabonnement waarbij alle zorgen uit handen wordt genomen of lokale energiecoöperaties. De ondernemingsorganisaties hebben daarom bijna 25 concrete doorbraakprojecten in kaart gebracht die kunnen zorgen voor zo’n andere, actiegerichte aanpak. Projecten die vanuit bedrijven alleen vaak niet tot stand komen, maar die cruciaal zijn om te zorgen dat Nederland nagenoeg klimaatneutraal wordt in 2050. Projecten om van te leren, die de structuur van onze economie versterken en die zorgen dat Nederlandse oplossingen vanuit innovatieve (MKB)bedrijven wereldwijd navolging vinden.

Kansen pakken
‘Met deze nieuwe aanpak zorgen we niet alleen voor een versnelling van de CO2-reductie, maar zorgen we ook dat we de kansen pakken die het ons land biedt. Veel projecten kunnen bovendien grotendeels privaat gefinancierd worden - op den duur ca. 10 miljard euro per jaar - doordat er een financieringsinstelling komt (Invest-NL), waar wij lang voor hebben gepleit. Zo gaan we van een op subsidiegerichte aanpak naar een investeringsaanpak. Een nieuw Kabinet kan meteen uit de startblokken’, aldus de ondernemingsorganisaties.

Deltaplan voor Energie & Klimaat
Voor het halen van de klimaatafspraken van Parijs is het volgens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland cruciaal dat er eerst een Deltaplan Energie & Klimaat komt in Nederland, inclusief concrete projecten en financiering. Essentieel is dat er één coördinerende minister komt voor ‘klimaat, energie en circulaire economie’ (de minister van EZ), een Borgingsautoriteit die de uitvoering van het Deltaplan bewaakt en dat de nieuwe financieringsinstelling Invest-NL van voldoende middelen wordt voorzien om de private financiering te mobiliseren.

Klimaatwet
Om het Deltaplan succesvol tot uitvoering te brengen, is een Klimaatwet nodig zoals in het verleden de Deltawet. Het huidige voorstel voor een Klimaatwet ’decreteert’ volgens de ondernemingsorganisaties echter alleen maar doelstellingen en verplichtingen. Wanneer er niet in wordt voorzien dat er eerst een goed en financierbaar programma met doorbraakprojecten komt, is zo’n aanpak een lege huls die maatschappelijk draagvlak ontbeert en niet zorgt voor de versnelling die zo nodig is.

Meer informatie
www.nl-nextlevel.nl
rapport ‘Energie voor de toekomst: van nota’s naar uitvoering’Deel dit artikel:                   

Rijkswaterstaat verzamelt data in en rond windparken Borssele
Nieuwsbericht
Eneco en Mitsubishi Corporation bouwen grootste batterij van Europa
Nieuwsbericht
Kosten energietransitie 1,6 tot 5,5 miljard per jaar in 2030
Nieuwsbericht
Gasunie presenteert resultaten 2016
Nieuwsbericht
Samenwerking Europese TSO's voor ontwikkeling North Sea Wind Power Hub
Nieuwsbericht
Organisaties slaan handen ineen voor duurzamer Noord-Holland
Nieuwsbericht
Gassector verbindt zich aan Energieakkoord
Nieuwsbericht
EIB garandeert EUR 500mln aan MKB-leningen door NIBC
Nieuwsbericht
Maximum termijn regeling energie-innovaties verlengd tot 2030
Nieuwsbericht
Groei windmolenpark zorgt voor toename groene stroom
Nieuwsbericht
Klimaat vraagt om Deltaplan met concrete projecten
Nieuwsbericht
IenM behaalt als eerste ministerie certificaat CO2-Prestatieladder
Nieuwsbericht
Nuon gaat grootschalig zonnecentrales realiseren bij windparken
Nieuwsbericht
TenneT gunt Wintrack II hoogspanningsmasten aan Heijmans-Europoles en SPIE
Nieuwsbericht
De energietransitie in Europa ligt op schema
Nieuwsbericht
Duurzaam opgewekte energie groeit, aandeel zon steeds groter
Nieuwsbericht
Energietransitie in milieueffectrapportage
Nieuwsbericht
Nederlandse steden willen steun kabinet gezamenlijke Smart City strategie
Nieuwsbericht
Boskalis-dochter VBMS wint kabellegcontract offshore windmolenpark
Nieuwsbericht
Nuon-Heijmans plaatst 2.500 slimme laadpunten Noord-Brabant en Limburg
Nieuwsbericht
Start monitoring effecten riothermiesysteem Urk
Nieuwsbericht
Presentatie BREM tijdens InfraTech over nieuwe innovatieve meten zeer nauwkeurige voertuigbelastingen op kunstwerken
Weblogposting
Aanleg groene onderzeese stroomsnelweg COBRAcable gestart
Nieuwsbericht
[Banners]