Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 20-02-2017


Klimaat vraagt om Deltaplan met concrete projecten
  • Een nieuwe, actiegerichte aanpak
  • Naar een andere aanpak voor een gezond klimaat
“Het klimaatvraagstuk vraagt om een andere, meer actiegerichte aanpak. Een aanpak die zorgt voor versnelling en die enthousiasme losmaakt, in plaats van weerstand oproept. Concrete projecten - net als bij de Deltawerken - zijn nodig om mensen te betrekken, de ‘nieuwe wereld’ tastbaar te maken en een gevoel van vooruitgang te creëren. Zo moeten 8.000 scholen duurzaam worden verbouwd en moeten er 100.000 klimaatneutrale woningen per jaar bijkomen. Een nieuw ‘energie-eiland’ voor de kust moet zorgen voor de distributie van duurzaam geproduceerde elektriciteit op de Noordzee naar 80 miljoen mensen in Europa. Agrarische bedrijven kunnen dankzij biomassa, wind- en zonne-energie energieproducenten worden. ”Dat staat in het 14 februari 2017 gepresenteerde rapport ‘Energie voor de toekomst: van nota’s naar uitvoering’ van MKB-Nederland, LTO Nederland en VNO-NCW. Het advies is onderdeel van de campagne NL Next Level dat zich richt op groene groei, nieuwe banen en een veilig Nederland. Het advies is tot stand gekomen na consultatie van tal van kleine en grote bedrijven en gesprekken met bijvoorbeeld milieuorganisaties.

25 concrete doorbraakprojecten
Volgens recent onderzoek ziet slechts 2% van de bevolking klimaatverandering als een serieus maatschappelijk probleem. Dit terwijl de komende dertig jaar het reductietempo moet verdrievoudigen voor een gezond klimaat en droge voeten. Daarom moeten burgers en (MKB) - bedrijven meer concrete vooruitgang ervaren en een perspectief worden geboden. Bijvoorbeeld door een lagere energierekening, een duurzame/moderne school, een eenvoudig energieabonnement waarbij alle zorgen uit handen wordt genomen of lokale energiecoöperaties. De ondernemingsorganisaties hebben daarom bijna 25 concrete doorbraakprojecten in kaart gebracht die kunnen zorgen voor zo’n andere, actiegerichte aanpak. Projecten die vanuit bedrijven alleen vaak niet tot stand komen, maar die cruciaal zijn om te zorgen dat Nederland nagenoeg klimaatneutraal wordt in 2050. Projecten om van te leren, die de structuur van onze economie versterken en die zorgen dat Nederlandse oplossingen vanuit innovatieve (MKB)bedrijven wereldwijd navolging vinden.

Kansen pakken
‘Met deze nieuwe aanpak zorgen we niet alleen voor een versnelling van de CO2-reductie, maar zorgen we ook dat we de kansen pakken die het ons land biedt. Veel projecten kunnen bovendien grotendeels privaat gefinancierd worden - op den duur ca. 10 miljard euro per jaar - doordat er een financieringsinstelling komt (Invest-NL), waar wij lang voor hebben gepleit. Zo gaan we van een op subsidiegerichte aanpak naar een investeringsaanpak. Een nieuw Kabinet kan meteen uit de startblokken’, aldus de ondernemingsorganisaties.

Deltaplan voor Energie & Klimaat
Voor het halen van de klimaatafspraken van Parijs is het volgens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland cruciaal dat er eerst een Deltaplan Energie & Klimaat komt in Nederland, inclusief concrete projecten en financiering. Essentieel is dat er één coördinerende minister komt voor ‘klimaat, energie en circulaire economie’ (de minister van EZ), een Borgingsautoriteit die de uitvoering van het Deltaplan bewaakt en dat de nieuwe financieringsinstelling Invest-NL van voldoende middelen wordt voorzien om de private financiering te mobiliseren.

Klimaatwet
Om het Deltaplan succesvol tot uitvoering te brengen, is een Klimaatwet nodig zoals in het verleden de Deltawet. Het huidige voorstel voor een Klimaatwet ’decreteert’ volgens de ondernemingsorganisaties echter alleen maar doelstellingen en verplichtingen. Wanneer er niet in wordt voorzien dat er eerst een goed en financierbaar programma met doorbraakprojecten komt, is zo’n aanpak een lege huls die maatschappelijk draagvlak ontbeert en niet zorgt voor de versnelling die zo nodig is.

Meer informatie
www.nl-nextlevel.nl
rapport ‘Energie voor de toekomst: van nota’s naar uitvoering’Deel dit artikel:                   

Prijsvraag Energielandschap van de Toekomst
Nieuwsbericht
Infracapital greenfield infrastructuurfonds sluit op £1,25 miljard
Nieuwsbericht
Lightwell levert 700 armaturen aan Heerhugowaard
Weblogposting
Start verkenning Drentse Zonneroute A37
Nieuwsbericht
Dynniq gaat samenwerken met het TU Delft Transport Instituut
Weblogposting
InnoEnergy en World Alliance ondertekenen belangrijke overeenkomst
Nieuwsbericht
In 2023 meer duurzame energie dan verwacht
Nieuwsbericht
VCANederland helpt cursisten met proefexamens en uitlegvideo
Weblogposting
Gasunie treedt toe tot North Sea Wind Power Hub consortium
Nieuwsbericht
Hernieuwbare energie door monomestvergisters
Nieuwsbericht
Beleid magnetische velden hoogspanningslijnen vijf landen vergeleken
Nieuwsbericht
Luminext exclusief distributeur van SmartNodes sensoren voor slimme verlichting
Weblogposting
Recordaantal aanmeldingen 10e editie TenneT Power Minor
Nieuwsbericht
Van Oord bouwt offshore windpark Deutsche Bucht
Nieuwsbericht
Royal Schiphol Group draait vanaf 2018 volledig op Hollandse wind
Nieuwsbericht
TenneT Halfjaarresultaat 2017
Nieuwsbericht
World Efficiency, het platform met projecten en oplossingen voor CO2-reductie en duurzaamheid
Weblogposting
EIB financiert upgrade elektriciteitsnetwerk Alliander
Nieuwsbericht
Eerste van 1.250 slimme laadpalen geplaatst in Limburg en Brabant
Nieuwsbericht
Huidig ontwerp energiemarkt houdt vervuilende energiecentrales open
Nieuwsbericht
Alliander installeert eerste publieke gelijkstroomstation
Nieuwsbericht
Minister Kamp volgt advies regio hoogspanningsverbinding Rilland-Tilburg
Nieuwsbericht
Siemens Gamesa tekent contract levering 752 MW aan DONG Energy
Nieuwsbericht
[Banners]